Privatumo politika

I ĮVADAS

Asmens duomenų apsauga ir informacijos saugumas visada buvo MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje., veiklos prioritetas. Būdami atsakingos ir informuotos organizacijos pavyzdžiu, esame įsipareigoję tinkamai informuoti Jus asmens duomenų tvarkymo klausimais, ypač atsižvelgiant į naujų duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), turinį. Žinome, kad informacija turi tam tikrą vertę, kurią reikia tinkamai apsaugoti. Atsižvelgdami į Jūsų duomenų saugumą, šiame dokumente pateikiame pagrindinę informaciją apie asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir gavimo teisinį pagrindą.

II MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje

MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, toliau vadinamos Bendrove.

Esame ManageEngine IT infrastruktūros valdymo sprendimų pridėtinės vertės platintojas. Bendradarbiavimo su šiuo tiekėju rezultatus įvertino daugelio pramonės šakų klientai: finansų, gamybos, farmacijos, energetikos, centrinės ir vietos valdžios. Padedame savo Partneriams kurti sprendimus, pagrįstus mūsų siūlomais produktais. Teikiame mokymo ir įvykdymo paslaugas. Teikiame verslo, procesų ir technologijų konsultacijas.

III KADA TAIKOMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika taikoma visais atvejais, kuriais yra duomenų administratorius ir tvarko asmens duomenis. Tai taikoma tiek asmens duomenims, gautiems tiesiogiai iš duomenų subjekto, tiek tais atvejais, kai asmens duomenis gavome iš kitų šaltinių. MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, savo informacines pareigas abiem pirmiau minėtais atvejais, nustatytas atitinkamai BDAR 13 ir 14 str., vykdo vadovaudamosi šiomis nuostatomis.

MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri tvarko duomenis kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, yra rinkodaros procesų (įskaitant socialinės žiniasklaidos paskyrų valdymą), IT (įskaitant IT sistemas, kuriose renkami asmens duomenys, be kita ko, ir kitus Vykdytojus), saugumo incidentų ir darbuotojų įdarbinimo procesų koordinavimo administratoriai. Bendrovė taip pat administruoja www.mwtsolutions.eu svetaines, todėl koordinuoja asmens duomenų, pateiktų per svetainėje esančias formas (pvz., kontaktinę formą), tvarkymą.

IV DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, BŪDAI IR TIKSLAI

Norime, kad suprastumėte visą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo būdus ir teisinius pagrindus, o taip pat tikslus, kuriais juos tvarkome. Kviečiame susipažinti su toliau pateiktu asmens duomenų tvarkymo operacijų sąrašu.

IV.1. MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, ĮSTEIGTOS VILNIUJE, KURI TVARKO DUOMENIS KARTU SU MWT SOLUTIONS S.A., ĮSTEIGTA POZNANĖJE VALDOMŲ INTERNETO SVETAINIŲ LANKYTOJŲ ARBA ASMENŲ, KURIE NAUDOJASI TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS ELEKTRONINIU BŪDU, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Bendra informacija

Kiekvienas asmuo, kuris naudojasi mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis arba lankosi mūsų interneto svetainėje, pats kontroliuoja savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikia. Informuojame, kad tokiu būdu gaunamus duomenis apie naudotojus ribojame iki minimumo, kuris būtinas, kad galėtume suteikti numatytą paslaugų lygį.

2. Slapukai

Tam tikru mastu asmens duomenis savo svetainėse galime rinkti automatiškai naudodami slapukus. Slapukai yra duomenys, ypač tekstiniai failai, saugomi svetainės Naudotojo įrenginyje. Jie skirti naudoti paslaugos svetainės puslapiuose. Slapukuose paprastai nurodomas juos sukūrusios interneto svetainės pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje trukmė ir unikali rakto ir vertės atributų pora.

Slapukai naudojami:

a) pritaikyti Svetainės puslapių turinį prie Naudotojo pageidavimų; šie failai ypač leidžia atpažinti Svetainės Naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti Svetainę;

b) kurti statistinius duomenis, kad būtų galima tobulinti struktūrą ir turinį.

Svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai: „sesijos“ („session cookies“) ir „nuolatiniai“ („persistent cookies“). „Sesijos“ slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje tol, kol Naudotojas atsijungia, išeina iš svetainės arba išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę). „Nuolatiniai“ slapukai saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Naudotojas juos ištrina.

Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

(a) „esminiai“ slapukai, dėl kurių galima naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis;

(b) slapukai, užtikrinantys saugumą;

(c) „našumo“ slapukai, kurie leidžia rinkti informaciją apie tai, kaip naudojamos interneto svetainės;

d) „funkciniai“ slapukai, kurie leidžia „įrašyti“ Vartotojo pasirinktus nustatymus ir pritaikyti Naudotojo sąsają.

Daugeliu atvejų interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) pagal numatytuosius nustatymus leidžia saugoti slapukus Naudotojo galiniame įrenginyje. Svetainės naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Šiuos nustatymus galima pakeisti, visų pirma taip, kad būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas Jūsų interneto naršyklės nustatymuose arba informuoti apie juos kiekvieną kartą, kai jie patalpinami Svetainės naudotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų naudojimo galimybes ir tvarkymą rasite savo programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose. Informuojame, kad slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms svetainės funkcijoms.

Svetainės Naudotojo galiniame įrenginyje patalpintus slapukus taip pat gali naudoti mūsų bendradarbiaujantys reklamuotojai ir partneriai. Trečiųjų šalių teikėjų turinyje gali būti trečiųjų šalių slapukų, todėl patariame susipažinti su šių trečiųjų šalių teikėjų interneto svetainių slapukų naudojimu.

3. Internetinės paraiškos ir formos

Asmenys, kurie lankosi MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, interneto svetainėje, gali susisiekti su įmone užpildę kontaktinę formą. Naudodamiesi formomis turite pateikti mums savo asmens duomenis. Šie duomenys tvarkomi tik tuo tikslu, kuriam jie buvo pateikti, ir tik gavus aiškų Jūsų sutikimą. Sutikimas dėl kontaktinių formų išreiškiamas Jūsų sąmoningu veiksmu (vadinamuoju konkliudentiniu sutikimu), t. y. formos išsiuntimu ir asmens duomenų pateikimu.

4. Profiliavimas

Rinkodaros tikslais vykdomas asmens duomenų tvarkymas gali būti toks:

  • rodyti rinkodaros turinį nepriklausomai nuo Jūsų pasirinkimų (įskaitant standartinę reklamą);

  • rodyti Jūsų interesus atitinkantį rinkodaros turinį (elgsena paremta reklama);

  • siųsti pranešimus el. paštu apie įdomius pasiūlymus ar turinį, kuriuose kai kuriais atvejais pateikiama komercinė informacija (naujienlaiškio paslauga);

  • vykdyti kitus veiksmus, susijusius su tiesiogine prekių ir paslaugų rinkodara (komercinės informacijos siuntimas elektroninėmis priemonėmis ir telemarketingo veiksmai).

Siekdama vykdyti rinkodaros veiksmus, Bendrovė tam tikrais atvejais naudoja profiliavimą. Tai reiškia, kad rodomi suasmenintos reklamos arba automatiškai įvertinama, kokios paslaugos Jus domina, ir pateikiamas individualus pasiūlymas. Tai reiškia, kad automatizuotai tvarkydama duomenis Bendrovė vertina Jūsų pasirinktą elgesį arba prognozuoja Jūsų elgesį ateityje.

Tokiu būdu Bendrovės vykdomas profiliavimas nesukelia sprendimų, kurie Jums sukeltų teisines pasekmes arba turėtų Jums panašų poveikį.

5. Social Plugins įskiepių naudojimas

Šiuo metu svetainėje www.mwtsolutions.eu naudojame vadinamuosius Social Plugins (toliau – „Plugins”): Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter ir YouTube. Tai darydami naudojame vadinamąjį dvigubo spustelėjimo sprendimą. Tai reiškia, kad kai lankotės mūsų svetainėje, jokie asmeniniai naudotojų duomenys pagal numatytuosius nustatymus neperduodami įskiepių teikėjams. Įskiepio tiekėją galima atpažinti iš jo logotipo. Suteikiame galimybę tiesiogiai bendrauti su įskiepio tiekėju naudojant mygtuką. Tik tada, kai naudotojas spustelės pažymėtą lauką ir jį aktyvuos, įskiepio teikėjas gaus informaciją apie jo prieigą prie atitinkamo mūsų internetinės paslaugos pasiūlymo puslapio. Įjungus įskiepį, Jūsų asmens duomenys perduodami atitinkamam įskiepio teikėjui ir saugomi jo serveriuose (amerikietiškų teikėjų atveju – JAV). Kadangi įskiepių teikėjas šiuos duomenis daugiausia renka naudodamas slapukus, rekomenduojame visus juos ištrinti naudojant naršyklės saugumo nustatymų parinktis ir tik tada spustelėti pilkąjį rėmelį.

Mes neturime įtakos renkamiems duomenų ir duomenų tvarkymo procesams, o taip pat nežinome visos duomenų rinkimo apimties, duomenų tvarkymo tikslo ar duomenų saugojimo trukmės. Be to, neturime informacijos apie įskiepių teikėjų surinktų duomenų ištrynimą.

Įskiepio teikėjas saugo iš naudotojo arba apie naudotoją surinktus duomenis naudotojo profilio forma ir naudoja juos reklamos tikslams, rinkos tyrimams ir (arba) savo svetainės kūrimui pagal naudotojo pageidavimus. Tokia analizė atliekama (net ir neprisijungusiems naudotojams) daugiausia siekiant pateikti reklamą, pritaikytą prie individualių pageidavimų, ir informuoti kitus atitinkamo socialinio tinklo naudotojus apie naudotojo veiklą mūsų svetainėje. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad šie naudotojų profiliai būtų kuriami. Šiuo tikslu jis turi tiesiogiai kreiptis į atitinkamo įskiepio tiekėją. Dėl įskiepių mechanizmo naudotojas turi galimybę integruotis su socialiniais tinklais ir kitais naudotojais, o tai leis mums patobulinti savo pasiūlymą ir priartinti jį prie naudotojų pageidavimų. Įskiepių naudojimo teisinis pagrindas nustatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punkte.

Duomenys bendrinami neatsižvelgiant į tai, ar naudotojas turi įskiepio teikėjo paskyrą ir yra ten prisijungęs. Jei naudotojas yra prisijungęs prie savo paskyros pas įskiepio teikėją, mūsų svetainėje surinkti duomenys priskiriami tiesiogiai naudotojo paskyrai su įskiepio teikėju. Jei paspaudžiamas aktyvuotas mygtukas ir, pavyzdžiui, dalijamasi puslapiu, įskiepio teikėjas taip pat išsaugo šią informaciją naudotojo paskyroje ir padaro ją viešai prieinamą naudotojo draugams. Rekomenduojame reguliariai atsijungti išėjus iš socialinio tinklo, ypač prieš aktyvuojant mygtuką, nes tokiu būdu išvengsite priskyrimo įskiepio teikėjo profiliui.

Daugiau informacijos apie įskiepio teikėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą ir apimtį galima rasti įskiepio teikėjo privatumo politikoje. Ten taip pat pateikiama informacija apie naudotojo teises ir privatumo apsaugos nustatymus.

6. Nuotraukos

Svetainėje pateiktos nuotraukos ir piktogramos yra MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, nuosavybė arba yra gautos iš nuotraukų ir piktogramų bankų, t. y. Vecteezy arba buvo įsigytos iš agentūros kaip medžiaga svetainei.

IV.2. ASMENŲ, KURIE SUSISIEKIA SU MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, ĮSTEIGTOS VILNIUJE, KURI DUOMENIS TVARKO KARTU SU MWT SOLUTIONS S.A., ĮSTEIGTA POZNANĖJE, SIEKIANT GAUTI INFORMACIJĄ APIE PASIŪLYMĄ ARBA PASIDALYTI PASTABOMIS APIE PASLAUGAS, O TAIP ASMENŲ, SUSISIEKIANČIAIS SIEKIANT SUDARYTI SUTARTĮ, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Iš asmenų, kurie kreipiasi į MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtą Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, siekdami gauti informacijos apie pasiūlymą, išreikšti savo nuomonę, komentuoti, taip pat susisiekti ketindami sudaryti sutartį, renkame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Prašome, kad interneto svetainėse neteiktumėte informacijos, kurioje yra specialių kategorijų asmens duomenų, išvardytų BDAR 9 straipsnio 1 dalyje (informacija apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, informacija apie fizinę ar psichinę sveikatą, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, informacija apie lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją ir teistumą). Jei dėl kokios nors priežasties pateikiate tokią informaciją, tai reiškia, kad aiškiai sutinkate, jog tokią informaciją renkame ir naudojame taip, kaip nurodyta šiame dokumente arba kaip nurodyta ten, kur informacija atskleidžiama.

IV.3. KLIENTŲ IR POTENCIALIŲ KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, tvarko savo klientų ir potencialių klientų asmens duomenis. Tai gali būti irgi klientų bei potencialių klientų (jų darbuotojų) kontaktiniai duomenys. Šio tipo asmens duomenys tvarkomi IT sistemose, kurias naudoja MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, įskaitant CRM sistemą. Šiais tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, darbdavio pavadinimas, kontaktinio asmens pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas arba kiti verslo kontaktiniai duomenys.

IV.4 MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, ĮSTEIGTOS VILNIUJE, KURI DUOMENIS TVARKO KARTU SU MWT SOLUTIONS S.A., ĮSTEIGTA POZNANĖJE, VERSLO PROFILIO LANKYTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS.

Naudotojų, kuriems patiko MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, verslo profilis, kurį galima rasti adresu:

Facebook, adresu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063819870735,

LinkedIn, adresu: https://www.linkedin.com/company/mwt-solutions-lietuvos-filialas,

Twitter, adresu: https://twitter.com/mwtsolutions bei

YouTube, adresu: https://www.youtube.com/user/mwtsolutions

duomenys bus tvarkomi siekiant administruoti ir valdyti anksčiau minėtą MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, verslo profilį, bendrauti su Naudotojais, įskaitant atsakymus į klausimus, bendravimą, informavimą apie organizuojamus renginius, įdomią informaciją, Administratoriaus siūlomas paslaugas ir produktus, Facebook bendruomenių kūrimą. Todėl MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, kaip anksčiau minėtų verslo profilių Administratorius, tvarko duomenis, gali generuoti anoniminius statistinius duomenis apie svetainės lankytojus naudodamasi Facebook, LinkedIn, Twitter ar YouTube teikiamomis funkcijomis. Duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas. Naudotojas savanoriškai nusprendžia pamėgti / stebėti / bendrauti su atitinkamo socialinio tinklo profiliu / puslapiu / grupe. MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, verslo profilio taisyklės Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube nustatomos Administratoriaus, tačiau buvimo pasirinktame socialiniame tinkle taisyklės tiesiogiai priklauso nuo jame taikomų socialinio tinklo taisyklių. Galite bet kada nustoti sekti ar net užblokuoti Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube sukurtą Administratoriaus profilį. Dėl Administratoriaus naudojamų platformų pobūdžio, naudojant tik parinktį „Blokuoti naudotoją“, Administratoriaus kuriamas turinys nebus Jums rodomas. Kitų atveju tam tikroje socialinės žiniasklaidos platformoje pateikiamas turinys yra bendro pobūdžio. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Administratorius tvarko viešai prieinamus asmens duomenis, tokius kaip, pvz., vardas, pavardė ar bendra informacija, kurie skelbiami Naudotojų profiliuose ir yra viešai prieinami. Kitus asmens duomenis tvarko socialinis tinklas Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube pagal jo taisyklėse nustatytas sąlygas. Jokiomis aplinkybėmis asmenų, pamėgusių MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube verslo profilį, duomenys nebus naudojami jokiam kitam tikslui, išskyrus tą, kuriam jie buvo pateikti. Asmens duomenys gali būti perduodami už Lenkijos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų šių socialinių tinklų veikimo tikslais.

Papildoma informacija apie elektroninį susirašinėjimą.

Jei norite mums parašyti el. laišką, atkreipkite dėmesį, kad internetu siunčiami nešifruoti el. laiškai nėra pakankamai apsaugoti nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos.

IV.5 KANDIDATŲ Į DARBĄ DUOMENŲ TVARKYMAS

Kandidatų į darbą duomenys renkami nuolatiniam įdarbinimui ir veiksmams prieš sudarant sutartį atlikti. Įmonė taip pat gali tvarkyti duomenis, jei kandidatas į darbą sutiko, kad jie būtų tvarkomi, be kita ko, įdarbinimo ateityje tikslais.

Kandidatų į darbą duomenis tvarkysime visą įdarbinimo procesą ir ne ilgiau kaip trejus metus po įdarbinimo proceso pabaigos, t. y. iki galimų reikalavimų pateikimo.

Jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu dalyvauti būsimose įdarbinimo procedūrose, asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip iki sutikimo atšaukimo.

V DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, valdomos svetainės lankytojų, kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis arba išreiškia savo nuomonę MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, verslo profilyje, asmens duomenų tvarkymas socialiniuose tinkluose grindžiamas skirtingais duomenų tvarkymo teisiniais pagrindais, priklausomai nuo mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir tvarkymo tikslo. Savo svetainių lankytojų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu duomenų valdytojo interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba sutikimu, jei tokio sutikimo buvo paprašyta iš duomenų subjekto (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Asmenų, kurie užpildo interneto / kontaktinę formą, duomenis tvarkome, nes tai būtina siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų sutarčiai sudaryti duomenis pateikusio asmens prašymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), remiantis sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba teisėtu duomenų valdytojo interesu atsakyti į klausimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų fanų puslapio lankytojų duomenys tvarkomi pagal Facebook naudojimo sąlygas, remiantis naudotojo sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Asmenų, kurie kreipiasi į MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, asmens duomenų tvarkymas

Siekiant gauti informacijos apie pasiūlymą ar pasidalyti komentarais apie paslaugas, taip pat susisiekti, kad būtų sudaryta sutartis, tai daroma remiantis naudotojo sutikimu, kurį jis davė nukreipdamas minėtą užklausą į MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), arba siekiant įvykdyti asmens pateiktą sutartį (įvykdyti užklausą) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Pateiktus duomenis taip pat galime tvarkyti remdamiesi teisėtu duomenų administratoriaus tikslu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Asmenų, kurie yra potencialūs klientai, asmens duomenų tvarkymas grindžiamas:

MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, kaip duomenų administratoriaus, teisėtu interesu, (ypač dėl duomenų bazės kūrimo, tiesioginės savo produktų rinkodaros); (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

sutikimu (įskaitant visų pirma sutikimą dėl rinkodaros el. paštu arba nuotolinės rinkodaros); (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

VI DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, tvarko asmens duomenis ir saugo juos tam tikrą laikotarpį, kuris priklauso nuo asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. Informuojame, kad MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, tvarko asmens duomenis remdamasi:

sutikimu, duomenų tvarkymo laikotarpis tęsiasi tol, kol duomenų subjektas tokį sutikimą atšaukia arba kol baigiasi duomenų tvarkymo tikslas;

teisėtu duomenų administratoriaus interesu, duomenų tvarkymo laikotarpis trunka tol, kol minėtas interesas išnyksta (pvz., civilinių ieškinių senaties terminas) arba kol duomenų subjektas prieštarauja tolesniam tokiam tvarkymui – tais atvejais, kai toks prieštaravimas yra teisėtas pagal teisės aktus;

taikomais teisės aktais, duomenų tvarkymo laikotarpiai šiuo tikslu nustatomi pagal tokius teisės aktus.

Jei nėra konkrečių teisinių ar sutartinių reikalavimų, pagrindinis įrašų ir kitų dokumentinių įrodymų, parengtų vykdant sutartį, saugojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 6 metai.

VII DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenis teikiame kitoms šalims pagal teisės aktų reikalavimus arba siekdami tikslo, dėl kurio jie mums buvo pateikti. Tuo pat metu pareiškiame, kad naudojamės tik patikrintų, vietos rinkoje gerai žinomų ir duomenų saugumą užtikrinančių subjektų paslaugomis. Sutartyse, pagal kurias pavedame tvarkyti asmens duomenis, yra nuostatų dėl apsaugos priemonių, kurių reikalaujame, kad būtų užtikrintas perduotų duomenų konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas.

Asmens duomenis galime perduoti bendrovėms ar kitiems patikimiems verslo partneriams, kurie teikia paslaugas Bendrovės vardu, ir subjektams, su kuriais bendradarbiaujame. Be to, duomenys gali būti perduodami paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, skolų išieškojimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos paslaugų teikėjams. Asmens duomenys šiems subjektams ir kitoms trečiosioms šalims perduodami tik tuo atveju, jei tai būtina duomenų subjektų prašomoms ar jų leidžiamoms paslaugoms teikti, teisėms, nuosavybei ar saugumui apsaugoti arba jei Bendrovė privalo tai daryti pagal galiojančius įstatymus, teismų taisykles ar kitų institucijų reglamentus, arba jei asmens duomenų atskleidimas yra būtinas siekiant pagrįsti teisines ar baudžiamąsias išvadas arba teisinį procesą.

Be to, prieiga prie asmens duomenų suteikiama įgaliotiems bendrovės darbuotojams.

VIII TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

Asmenų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, apima:

a) Teisę susipažinti su savo asmens duomenų turiniu;

b) Teisę ištaisyti duomenis;

c) Teisę apriboti duomenų tvarkymą;

d) Teisę prašyti ištrinti duomenis;

e) Teisę perkelti duomenis kitam duomenų administratoriui.

Pirmiau minėtomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis el. paštu gdpr@mwtsolutions.eu.

Asmenys turi tam tikras teises, susijusias su jų asmens duomenimis, o MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigtos Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, kaip jų administratorius, yra atsakingas už šių teisių įgyvendinimą pagal galiojančius įstatymus.

Be to, norėtume Jums pranešti, kad kiekvienas asmuo turi teisę prieštarauti jo asmens duomenų tvarkymui. Jei asmens duomenys yra pagrįsti teisėtu tikslu, asmuo turi teisę nesutikti dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia padėtimi. Jei jis pasinaudos šia teise, Bendrovė nustos tvarkyti duomenis šiuo tikslu, nebent jis įrodys, kad yra pagrįstų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios yra viršesnės už asmens interesus, jo teises ir laisves, arba pagrindų nustatyti, vykdyti ar ginti reikalavimus.

Teisę nesutikti galima pateikti šiuo el. pašto adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.

IX KONTAKTINIS ASMUO

Administratorius paskyrė priežiūros instituciją, su kuria galima susisiekti el. paštu gdpr@mwtsolutions.eu.

X ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Įsipareigojame reguliariai peržiūrėti šią privatumo politiką ir ją keisti, kai tai bus būtina arba pageidautina dėl: naujų teisės aktų, naujų institucijų, atsakingų už duomenų apsaugos procesų priežiūrą, gairių, geriausios praktikos duomenų apsaugos srityje.