Informacinė išlyga

Gerbiamieji,

norėtume Jums pranešti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis, ir nurodyti, kokiu tikslu jie bus naudojami. Aiškindami šiuos klausimus, norime įvykdyti savo informavimo pareigą pagal BDAR. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, norėtume, kad žinotumėte, jog:

 1. Jūsų asmens duomenų administratorius, t. y. subjektas, kuris sprendžia, kaip bus naudojami Jūsų asmens duomenys, yra MWT Solutions Lietuvos filialas, įsteigta Vilniuje, kuri duomenis tvarko kartu su MWT Solutions S.A., įsteigta Poznanėje, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznanė.

 2. Administratorius yra paskyręs priežiūros instituciją, su kuria galima susisiekti el. paštu gdpr@mwtsolutions.eu arba raštu Administratoriaus registruotos buveinės adresu.

 3. Jūsų duomenys gali būti tvarkomi:

  1. kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus per svetainėje esančią kontaktinę formą;

  2. jei sutikote, siunčiant komercinę ir rinkodaros informaciją Jūsų nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu;

  3. siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį pagal pateiktą užsakymą arba imtis veiksmų sutarčiai sudaryti;

  4. siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį dėl seminarų, mokymo kursų ir konferencijų organizavimo arba imtis veiksmų jiems sudaryti;

  5. bendrovė taip pat gali tvarkyti Jūsų duomenis, jei išreiškėte pageidavimą gauti iš mūsų naujienlaiškį.

 4. Jūsų duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikės užduotims, susijusioms su korespondencijos turiniu, atlikti. Duomenis, gautus sutarties sudarymo tikslu, saugome laikotarpį, būtiną sutarčiai įvykdyti. Jei sutikote, kad mes siųstume komercinę ir rinkodaros informaciją, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau, kol atšauksite šį sutikimą arba atsisakysite naujienlaiškio.

 5. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama mūsų įgaliotiems darbuotojams, bendradarbiams, o taip pat paslaugų (pvz., IT, rinkodaros ir kt.) teikėjams, kurių paslaugomis naudojamės.

 6. Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, o jei duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu – teisę į duomenų perkeliamumą.

 7. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtu tikslu, turite teisę nesutikti dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija. Jei pasinaudosite šia teise, nustosime tvarkyti Jūsų duomenis šiuo tikslu, nebent įrodysime, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios yra svarbesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba priežasčių, susijusių su reikalavimų pareiškimu, tvirtinimu ar gynimu.

 8. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

 9. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis minėtu sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

 10. Asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau yra būtini norint susisiekti ir atsakyti į Jūsų užklausą, prašymą ar reikalavimą, o taip pat sudaryti ar vykdyti sutartį ir (arba) siųsti komercinę ir rinkodaros informaciją.

 11. Jūsų asmens duomenys bus profiliuojami.

 12. Bet kokius su duomenų apsauga susijusius klausimus ar prašymus galite pateikti šiuo el. pašto adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.