Vietnes lietošanas noteikumi

 1. Šos Vietnes lietošanas noteikumus (“Noteikumi”) ir izdevusi Akciju Sabiedrība MWT Solutions (“MWTS”) (MWT Solutions S.A. (“MWTS”)), kas atrodas Poznaņā, Szyperska ielā 14, 61-745 Poznaņa, ir ierakstīta Valsts tiesu reģistra Uzņēmēju reģistrā ar KRS numuru 0000736715, kuras reģistrācijas lietas glabājas Poznaņas rajona tiesā – Nowe Miasto un Wilda Poznaņā, Valsts tiesu reģistra VII Ekonomikas nodaļā, izmantojot nodokļu maksātāja identifikācijas numuru PL7781451059 un Tautsaimniecības reģistra REGON numuru 300721670.

 2. Noteikumi definē nosacījumus, ar kādiem MWTS nodrošina bezmaksas MWTS un tās filiāļu tīmekļa vietņu (“Vietne”), tostarp tajās esošā satura vai rīku, vai šādā veidā sniegto pakalpojumu izmantošanu.

 3. Izmantojot šo Vietni, jūs reizē piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat Noteikumiem, turpmāka Vietnes izmantošana nav atļauta.

 4. Tiesības uz Vietni kopumā pieder MWTS, un tiesības uz atsevišķiem tās satura elementiem pieder MWTS vai fiziskām vai juridiskām personām, kuru materiāli ir likumīgi pieejami Vietnē.

 5. Vietnē pieejamie pakalpojumi un saturs ir pieejami visiem apmeklētājiem, izņemot pakalpojumus vai saturu, kam nepieciešama reģistrācija, kā to skaidri norāda vietnes attiecīgās apakšlapas saturs.

 6. Lietojot Vietni, lietotāja IT sistēmā tiek uzstādītas sīkdatnes (cookies) identifikācijas un statistikas nolūkos. Plašāka informācija par MWTS izmantotajām sīkdatnēm ir pieejama Vietnē pieejamajā Privātuma politikā.

 7. Vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot ar tās starpniecību pieejamos materiālus tikai saskaņā ar tā saukto godīgo izmantošanu, ko regulē Likuma par autortiesībām un blakustiesībām noteikumi. (Dziennik Ustaw, 2006.g., Nr.90, 631.punkts ar grozījumiem)

 8. Vietne tiek izmantota ar publiski pieejamā interneta starpniecību, kas pēc savas būtības negarantē saziņas starp lietotāju un MWTS uzticamību vai konfidencialitāti, tai skaitā pārsūtītās informācijas saturu un lietotāja datu konfidencialitāti.

 9. MWTS pieliek visas pūles, lai vienmēr nodrošinātu nepārtrauktu un pilnīgu Vietnes pieejamību, taču negarantē to un neatbild par tās pieejamību.

 10. Vietnes un tajā ietvertā satura, rīku vai pakalpojumu izmantošana ir atļauta tikai personiskai lietošanai mērķiem, kas atbilst Vietnes mērķim un tiesību aktiem, Noteikumiem un labajai praksei. Jo īpaši tos nav atļauts izmantot jebkurā organizētā komerciālā vai bezpeļņas darbībā bez MWTS rakstiskas piekrišanas.

 11. Sūdzības un komentāri par Vietnes darbību un pieejamo saturu, rīkiem un pakalpojumiem jāiesniedz, izmantojot e-pasta adresi marketing@mwtsolutions.eu. Sūdzībā jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī detalizēts apraksts par apstākļiem un pārkāpumiem, kas ir sūdzības pamatā, pretējā gadījumā MWTS sūdzību var atstāt bez izskatīšanas. Sūdzības tiks izskatītas 14 dienu laikā pēc to saņemšanas. Par sūdzības izskatīšanu tās iesniedzējs tiks informēts pa e-pastu.

 12. MWTS dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka vietnē sniegtie rīki un pakalpojumi vienmēr ir pieejami un darbojas pareizi, taču MWTS neatbild par sekām, kas rodas to nepareizas darbības vai nepieejamības dēļ jebkurā laikā, tostarp par sekām, kas rodas, izmantojot rīkus un pakalpojumus.

 13. MWTS dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka vietnē ievietotais saturs ir atjaunināts, precīzs un nepārtraukti pieejams, tomēr MWTS neatbild par sekām, kas izriet no satura novecošanas, neatbilstības, neprecizitātes vai nesaskaņas ar faktisko stāvokli, un tā nepieejamību jebkurā laikā, tostarp jebkādas sekas, kas izriet no paļaušanās uz šādu saturu.

 14. MWTS pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka Vietnē nav ļaunprātīgas programmatūras, taču MWTS neatbild par sekām, ko rada vietņu izmantošana lietotāja IT sistēmā, tostarp tehniskajā infrastruktūrā un datos.

 15. MWTS neatbild par sekām, kas saistītas ar vietņu nepareizu izmantošanu, tostarp par sekām, ja MWTS bloķē vai atceļ reģistrāciju.

 16. MWTS neatbild par juridiskajām, finansiālajām vai jebkādām citām sekām, ja lietotājs izmanto Vietnē ievietoto informāciju. MWTS neuzņemas atbildību par zudumiem vai zaudējumiem, tai skaitā lietotāja vai trešo personu negūto peļņu, kas jebkādā veidā saistīta ar šīs informācijas izmantošanu, tajā skaitā lēmumu pieņemšanu atsevišķā gadījumā. Lietotājs uzņematies atbildību par risku, kas saistīts ar Vietnes izmantošanu.

 17. MWTS neatbild par operatoru, kas nodrošina pieslēgumu Vietnei, pareizu darbību gan no MWTS, gan no Vietnes lietotāju puses.

 18. MWTS ir tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Par Noteikumu izmaiņām nav nepieciešams iepriekšējs brīdinājums, tas stājas spēkā, publicējot Vietnē jauno Noteikumu redakciju. Ja nepiekrītat Noteikumu izmaiņām, turpmāka Vietnes izmantošana nav atļauta.

 19. MWTS jebkurā laikā var mainīt Vietnē pieejamā satura apjomu vai veidu, kā arī paplašināt, mainīt, ierobežot vai pārtraukt piedāvāt dažas funkcijas vai visus Vietnē pieejamos rīkus vai pakalpojumus.

 20. MWTS patur tiesības uz saistošu Noteikumu satura interpretāciju.

 21. MWTS neatbild par citām organizācijām piederošu vietņu vai lapu, uz kurām šajā Vietnē ir ievietotas saites, saturu, darbību un drošību. Šīs vietnes darbojas neatkarīgi, un MWTS tās nekādā veidā nekontrolē. Apmeklējot citas vietnes, mēs iesakām iepazīties ar to īpašnieka privātuma politiku un lietošanas noteikumiem.

 22. Jebkuri strīdi, kas izriet no Vietnes izmantošanas un nav atrisināti draudzīgā ceļā, tiks atrisināti vietējā tiesā ar kompetentu jurisdikciju.