Privātuma politika

I IEVADS

Personas datu aizsardzība un informācijas drošība vienmēr ir bijusi prioritāte MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, darbībā. Rādot atbildīgas un informētas organizācijas piemēru, esam apņēmušies jūs pienācīgi informēt par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, jo īpaši ņemot vērā jauno datu aizsardzības tiesību aktu saturu, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (VDAR). Mēs apzināmies, ka informācijai ir zināma vērtība, kas pienācīgi jāaizsargā. Paturot prātā jūsu datu drošību, šajā dokumentā mēs sniedzam galveno informāciju par personas datu apstrādes, izmantošanas un iegūšanas juridisko pamatu.

II MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, turpmāk tekstā – Sabiedrība.

Mēs esam ManageEngine IT infrastruktūras pārvaldības risinājumu izplatītājs ar pievienoto vērtību. Mūsu sadarbības rezultātus ar šo piegādātāju ir novērtējuši klienti no daudzām nozarēm: finanšu, ražošanas, farmācijas, enerģētikas, centrālās un vietējās pārvaldes. Mēs atbalstām savus partnerus risinājumu izstrādē, pamatojoties uz mūsu piedāvātajiem produktiem. Nodrošinām apmācības un ieviešanas pakalpojumus. Mēs sniedzam biznesa, procesu un tehnoloģiju konsultācijas.

III KAD PIEMĒRO ŠO KONFIDENCIALITĀTES POLITIKU?

Šī konfidencialitātes politika attiecas uz visiem gadījumiem, kad tā ir administrators un apstrādā personas datus. Tas attiecas gan uz personas datiem, kas iegūti tieši no datu subjekta, gan uz gadījumiem, kad esam ieguvuši personas datus no citiem avotiem. MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, abās iepriekš minētajās situācijās pilda savus informēšanas pienākumus, kas noteikti attiecīgi VDAR 13. un 14. pantā, saskaņā ar šiem noteikumiem.

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, ir mārketinga procesu (tostarp sociālo mediju kontu pārvaldība), IT (tostarp IT sistēmu, kurās tiek vākti personas dati, tostarp citus Līgumslēdzējus), drošības incidentu un darbinieku atlases procesu koordinēšanas administratori. Sabiedrība pārvalda arī www.mwtsolutions.eu tīmekļa vietnes un tādējādi koordinē personas datu, kas nosūtīti, izmantojot tīmekļa vietnē esošās veidlapas (piemēram, veidlapu), apstrādi.

IV DATU APSTRĀDES DARBĪBAS JOMA, KĀRTĪBA UN NOLŪKI

Mēs vēlamies, lai jūs saprastu visu informāciju par jūsu personas datu apstrādes veidiem un juridisko pamatu, kā arī par nolūkiem, kādiem mēs tos apstrādājam. Aicinām iepazīties ar turpmāk sniegto personas datu apstrādes darbību sarakstu.

IV.1. MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, KAS ATRODAS VIĻŅĀ, UN KAS PĀRVALDA DATUS KOPĀ AR MWT SOLUTIONS S.A., KAS ATRODAS POZNAŅĀ, TĪMEKĻA VIETŅU APMEKLĒTĀJU VAI PERSONU, KAS IZMANTO ELEKTRONISKI SNIEGTOS PAKALPOJUMUS, PERSONAS DATU APSTRĀDE

1. Vispārīga informācija

Katra persona, kas izmanto mūsu elektroniski sniegtos pakalpojumus vai apmeklē mūsu tīmekļa vietni, ir atbildīga par personas datiem, kurus tā mums sniedz. Ar šo mēs jūs informējam, ka šādā veidā iegūtos datus par jums mēs ierobežojam līdz minimumam, kas nepieciešams, lai sniegtu jums paredzētā līmeņa pakalpojumus.

2. Sīkfaili

Ierobežotā apjomā mēs varam automātiski vākt personas datus, izmantojot sīkfailus mūsu vietnēs. Sīkfaili ir dati, jo īpaši teksta faili, kas tiek saglabāti tīmekļa vietnes Lietotāja ierīcē. Tie ir paredzēti pakalpojuma tīmekļa vietnes lapu izmantošanai. Sīkfaili parasti satur vietnes, no kuras tie nāk, nosaukumu, to glabāšanas ilgumu gala ierīcē un unikālu atslēgas un vērtības atribūtu pāri.

Sīkfaili tiek izmantoti:

a) Tīmekļa vietnes lapu satura pielāgošanai Lietotāja preferencēm; jo īpaši šie faili ļauj atpazīt tīmekļa vietnes lietotāja ierīci un atbilstoši parādīt tīmekļa vietni;

b) statistikas datu izveidei, lai uzlabotu struktūru un saturu.

Vietnē tiek izmantoti divu veidu sīkfaili: sesijas sīkfaili (session cookies) un pastāvīgie sīkfaili (persistent cookies). Sesijas sīkfaili ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti Lietotāja gala iekārtā, līdz Lietotājs iziet no sistēmas, atstāj tīmekļa vietni vai izslēdz programmatūru (tīmekļa pārlūkprogrammu). Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti Lietotāja gala iekārtā uz laiku, kas norādīts sīkfailu parametros, vai līdz brīdim, kad Lietotājs tos izdzēš.

Šajā vietnē tiek izmantoti šādi sīkfailu veidi:

a) būtiskie sīkfaili, lai jūs varētu izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;

b) drošības sīkfaili;

c) veiktspējas sīkfaili, kas ļauj apkopot informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes;

d) funkcionālie sīkfaili, kas ļauj atcerēties Lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizēt Lietotāja saskarni.

Daudzos gadījumos tīmekļa pārlūkošanas programmatūra (tīmekļa pārlūkprogramma) pēc noklusējuma ļauj saglabāt sīkfailus Lietotāja gala iekārtā. Tīmekļa vietnes Lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkfailu iestatījumus. Šos iestatījumus var mainīt, jo īpaši tā, lai bloķētu automātisku sīkfailu apstrādi jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu par to katru reizi, kad tie tiek ievietoti Tīmekļa vietnes Lietotāja iekārtā. Sīkāka informācija par sīkfailu izmantošanas iespējām un apstrādi ir pieejama jūsu programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos. Informējam, ka sīkfailu izmantošanas ierobežojumi var ietekmēt dažas tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.

Sīkfaili, kas tiek ievietoti tīmekļa vietnes Lietotāja gala iekārtā, var izmantot arī mūsu sadarbības partneri un reklāmdevēji. Trešo pušu pakalpojumu sniedzēju saturs var saturēt trešo pušu sīkfailus, tāpēc jums ieteicams iepazīties ar šo sīkfailu izmantošanu šo trešo pušu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs.

3. Tiešsaistes pieteikumi un veidlapas

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, tīmekļa vietnes apmeklētāji var sazināties ar uzņēmumu, aizpildot veidlapu. Veidlapu izmantošanas ietvaros jums ir nepieciešams mums sniegt savus personas datus. Šie dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar nolūku, kuram tie tika sniegti, un ar jūsu skaidru piekrišanu. Piekrišana kontaktu veidlapu jomā tiek dota ar jūsu apzinātu rīcību (tā sauktā noslēguma piekrišana), t. i., veidlapas iesniegšanu un personas datu sniegšanu.

4. Profilēšana

Mārketinga pasākumu nolūkā veiktā personas datu apstrāde var ietvert:

  • mārketinga satura rādīšanu neatkarīgi no jūsu preferencēm (tostarp standarta reklāma);

  • mārketinga satura rādīšanu saskaņā ar jūsu interesēm (uzvedības reklāma);

  • e-pasta paziņojumu par interesantiem piedāvājumiem vai saturu, kas dažos gadījumos satur komerciālu informāciju (biļetena pakalpojums), nosūtīšanai;

  • citu darbību, kas saistītas ar preču un pakalpojumu tiešo tirdzniecību (komerciālas informācijas nosūtīšana elektroniski un telemārketinga darbības) veikšanai.

Lai veiktu mārketinga darbības, Sabiedrība dažos gadījumos izmanto profilēšanu. Tā ietver personalizētu reklāmu rādīšanu vai automātisku novērtēšanu, kādi pakalpojumi jūs varētu interesēt, un pielāgota piedāvājuma sagatavošanu. Tas nozīmē, ka, izmantojot automatizētu datu apstrādi, Sabiedrība izvērtē jūsu izvēlēto uzvedību vai prognozē jūsu turpmāko uzvedību.

Tādējādi Sabiedrības veiktās profilēšanas rezultātā netiek pieņemti lēmumi, kas jums rada juridiskas sekas vai ietekmē jūs līdzīgā veidā.

5. Social Plugins spraudņu izmantošana

Pašlaik vietnē www.mwtsolutions.eu mēs izmantojam tā sauktos Social Plugins (Plugins): Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter un YouTube. To darot, mēs izmantojam tā saukto dubultā klikšķa risinājumu. Tas nozīmē, ka, kad apmeklējat mūsu vietni, pēc noklusējuma spraudņu pakalpojumu sniedzējiem netiek nodoti nekādi lietotāja personas dati. Spraudņa piegādātāju var atpazīt pēc tā logotipa. Mēs piedāvājam iespēju sazināties tieši ar spraudņa nodrošinātāju, izmantojot pogu. Tikai tad, kad lietotājs noklikšķina uz izvēlētu lauku un to aktivizē, spraudņa nodrošinātājs saņem informāciju par viņa piekļuvi mūsu tiešsaistes pakalpojuma attiecīgajai piedāvājuma lapai. Pēc spraudņa aktivizēšanas jūsu personas dati tiek pārsūtīti attiecīgajam spraudņa nodrošinātājam un glabāti tā serveros (Amerikas nodrošinātāju gadījumā – ASV). Tā kā spraudņa nodrošinātājs šos datus galvenokārt apkopo, izmantojot sīkfailus, pirms noklikšķināšanas uz pelēkā lauka iesakām tos visus dzēst, izmantojot pārlūkprogrammas drošības iestatījumu opcijas.

Mēs nekontrolējam savāktos datus un datu apstrādes procesus, kā arī nezinām datu vākšanas pilnu apjomu, datu apstrādes mērķi vai datu glabāšanas ilgumu. Mums nav arī informācijas par spraudņu pakalpojumu sniedzēju apkopoto datu dzēšanu.

Spraudņa nodrošinātājs saglabā no / par lietotāju savāktos datus lietotāja profila veidā un izmanto tos reklāmai, tirgus izpētei un / vai savas tīmekļa vietnes izstrādei, pamatojoties uz lietotāju vēlmēm. Šāda analīze tiek veikta (pat nepieslēgtiem lietotājiem) galvenokārt, lai rādītu individuālajām vēlmēm pielāgotu reklāmu un informētu citus attiecīgā sociālā tīkla lietotājus par lietotāja aktivitātēm mūsu vietnē. Lietotājam ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi. Lai to izdarītu, jāsazinās tieši ar attiecīgā spraudņa piegādātāju. Pateicoties spraudņu mehānismam, lietotājam ir iespēja integrēties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, un tas ļaus mums uzlabot mūsu piedāvājumu un tuvināt to lietotāju vēlmēm. Juridiskais pamats spraudņu izmantošanai ir noteikts VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktā.

Datu kopīgošana notiek neatkarīgi no tā, vai lietotājam ir spraudņa nodrošinātāja konts un vai viņš ir tajā pieteicies. Ja lietotājs ir pieteicies savā kontā pie spraudņa nodrošinātāja, mūsu vietnē savāktie dati tiek piešķirti tieši lietotāja kontam pie spraudņa nodrošinātāja. Ja tiek nospiesta aktivizēta poga un, piemēram, lapa tiek kopīgota, spraudņa nodrošinātājs šo informāciju saglabā arī lietotāja kontā un padara to publiski pieejamu lietotāja draugiem. Mēs iesakām regulāri izrakstīties no sociālā tīkla, jo īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tas ļauj izvairīties no tā, ka jums tiek piešķirts spraudņa nodrošinātāja profils.

Papildu informāciju par spraudņa nodrošinātāja datu vākšanas un apstrādes mērķi un apjomu var atrast spraudņa nodrošinātāja privātuma politikā. Tur ir sniegta arī informācija par jūsu tiesībām un iestatījumiem, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti.

6. Attēli

Tīmekļa vietnē redzamie attēli un ikonas ir MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, īpašums, vai arī tie ir iegūti no attēlu un ikonu bankas, t. i., Vecteezy, vai tika iegādāti no aģentūras kā materiāli tīmekļa vietnei.

IV.2. TO PERSONU PERSONAS DATU APSTRĀDE, KURAS SAZINĀS AR MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, KAS ATRODAS VIĻŅĀ, UN KAS PĀRVALDA DATUS KOPĀ AR MWT SOLUTIONS S.A., KAS ATRODAS POZNAŅĀ, LAI IEGŪTU INFORMĀCIJU PAR PIEDĀVĀJUMU VAI DALĪTOS KOMENTĀROS PAR PAKALPOJUMIEM, KĀ ARĪ LAI SAZINĀTOS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS NOLŪKĀ

Mēs apkopojam šādus personas datus no personām, kas sazinās ar MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, ar mērķi iegūt informāciju par piedāvājumu, izteikt savu viedokli, komentēt, kā arī sazināties ar nolūku noslēgt līgumu: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Mēs lūdzam, lai jūs tīmekļa vietnēs nesniedzat informāciju, kas satur īpašas personas datu kategorijas, kā uzskaitīts VDAR 9. panta 1. punktā (informāciju par rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, informāciju par fizisko vai garīgo veselību, ģenētiskos datus, biometriskos datus, informāciju par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju un sodāmību). Ja jebkādu iemeslu dēļ sniedzat šādu informāciju, tas nozīmē, ka jūs nepārprotami piekrītat, ka mēs vācam un izmantojam šādu informāciju, kā izklāstīts šajā dokumentā vai kā norādīts informācijas izpaušanas vietā.

IV.3. KLIENTU UN POTENCIĀLO KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, apstrādā savu klientu un potenciālo klientu personas datus. Tie var ietvert arī klientu un potenciālo klientu (to darbinieku) kontaktinformāciju. Šāda veida personas dati tiek apstrādāti IT sistēmās, ko izmanto MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, tostarp CRM sistēmā. Šajos nolūkos apstrādātie personas dati ietver, bet neaprobežojas ar: vārdu, uzvārdu, darba devēja nosaukumu, kontaktpersonas amatu, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu uzņēmuma kontaktinformāciju.

IV.4 MWT SOLUTIONS LIETUVOS FILIALAS, KAS ATRODAS VIĻŅĀ, UN KAS PĀRVALDA DATUS KOPĀ AR MWT SOLUTIONS S.A., KAS ATRODAS POZNAŅĀ, BIZNESA PROFILA APMEKLĒTĀJU DATU APSTRĀDE

Dati par Lietotājiem, kuriem ir patika MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, biznesa profils, pieejams:

Facebook vietnē: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063819870735,

LinkedIn vietnē: https://www.linkedin.com/company/mwt-solutions-lietuvos-filialas,

Twitter vietnē: https://twitter.com/mwtsolutions un

YouTube vietnē: https://www.youtube.com/user/mwtsolutions

tiks apstrādāti, lai administrētu un pārvaldītu iepriekš minēto MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, biznesa profilu, sazinātos ar Lietotājiem, tostarp atbildētu uz jautājumiem, mijiedarbotos, informētu par rīkotajiem pasākumiem, interesantu informāciju, pakalpojumiem un produktiem, ko piedāvā Administrators, veidotu Facebook kopienas. Tāpēc MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, kā iepriekšminēto biznesa profilu Administrators, var ģenerēt anonīmus statistikas datus par tīmekļa vietnes apmeklētājiem, izmantojot Facebook, LinkedIn, Twitter vai YouTube nodrošinātās funkcijas. Datu apstrādes pamats ir piekrišana. Lietotājs brīvprātīgi izvēlas, ka viņam patīk / vēro / iedarbojas ar profilu / lapu / grupu attiecīgajā sociālajā tīklā. MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, biznesa profila noteikumi Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube nosaka Administrators, tomēr uzturēšanās noteikumi izvēlētajā sociālajā tīklā izriet tieši no sociālā tīkla noteikumiem. Jebkurā laikā varat pārtraukt sekot vai pat bloķēt Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube izveidoto Administratora profilu. Ņemot vērā Administratora izmantoto platformu raksturu, tikai izmantojot opciju bloķēt lietotāju, jums netiks rādīts Administratora izveidotais saturs. Pārējiem sociālajos medijos pieejamais saturs ir vispārējais. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Administrators apstrādā publiski pieejamus personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu vai vispārīgu informāciju, kas ir publicēta lietotāju profilos un ir publiski pieejama. Citu personas datu apstrādi veic sociālais tīkls Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube saskaņā ar tā noteikumiem. Nekādos apstākļos to personu dati, kurām ir patika MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, biznesa profils Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube, netiks izmantoti citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kuriem tie tika sniegti. Personas dati var tikt nosūtīti ārpus Polijas, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, lai nodrošinātu šo sociālo tīklu darbību.

Papildu informācija par elektronisko saraksti.

Ja vēlaties mums rakstīt e-pastu, lūdzu, ņemiet vērā, ka nešifrēti e-pasta ziņojumi, kas tiek sūtīti internetā, nav pietiekami aizsargāti pret nesankcionētu trešo personu piekļuvi.

IV.5 DARBA MEKLĒTĀJU DATU APSTRĀDE

Darba meklētāju dati tiek vākti, lai veiktu pastāvīgu atlasi un pirmslīguma darbības. Sabiedrība var apstrādāt datus arī tad, ja darba meklētājs ir piekritis to apstrādei, cita starpā, turpmākai darbā pieņemšanai.

Mēs apstrādāsim darba meklētāju datus visā darbā pieņemšanas procesa laikā un ne ilgāk kā trīs gadus pēc darbā pieņemšanas procesa beigām, t. i., līdz iespējamas prasības iesniegšanai.

Ja apstrādes pamatā ir piekrišana piedalīties turpmākajās darbā pieņemšanas procedūrās, personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanai.

V APSTRĀDES JURIDISKIE PAMATI

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, pārvaldītās tīmekļa vietnes apmeklētāju, kuri izmanto elektroniski sniegtos pakalpojumus vai kuri pauž savu viedokli MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, biznesa profilā, datu apstrāde sociālajos tīklos balstās uz dažādiem apstrādes juridiskajiem pamatiem atkarībā no personas datu kategorijas, ko apstrādājam, un apstrādes mērķa. Mēs apstrādājam mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāju personas datus, pamatojoties uz administratora likumīgajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai pamatojoties uz piekrišanu, ja šāda piekrišana ir pieprasīta no datu subjekta (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Mēs apstrādājam to personu datus, kuras aizpilda tīmekļa / kontakta veidlapu, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu vai veiktu pasākumus līguma noslēgšanai pēc personas, kura sniedz savus datus, pieprasījuma (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), pamatojoties uz piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) vai pamatojoties uz administratora likumīgajām interesēm atbildēt uz jautājumu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu fanu lapas apmeklētāju dati tiek apstrādāti saskaņā ar Facebook lietošanas noteikumiem, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

To personu personas datu apstrāde, kuras sazinās ar MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā

Lai iegūtu informāciju par piedāvājumu vai dalītos komentāros par pakalpojumiem, kā arī sazinātos, lai noslēgtu līgumu, tas tiek darīts, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, ko tas devis, nosūtot iepriekš minēto pieprasījumu uzņēmumam MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), vai lai izpildītu līgumu (izpildītu pieprasījumu), ko iesniegusi kāda persona (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Mēs varam arī apstrādāt sniegtos datus, pamatojoties uz datu apstrādātāja leģitīmiem mērķiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personu, kas ir potenciālie klienti, personas datu apstrāde ir balstīta uz:

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, kā datu administrators, likumīgās intereses (jo īpaši attiecībā uz datu bāzes izveidi, savu produktu tiešo mārketingu); (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

piekrišanu (tostarp jo īpaši piekrišana e-pasta mārketingam vai telemārketingam); (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

VI DATU APSTRĀDES PERIODS

MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, apstrādā personas datus un glabā tos noteiktu laiku, kas ir atkarīgs no personas datu apstrādes juridiskā pamata. Informējam, ka MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, apstrādā personas datus, pamatojoties uz:

piekrišanu, apstrādes periods turpinās, līdz datu subjekts atsauc šādu piekrišanu vai beidzas apstrādes nolūks;

datu administratora leģitīmās intereses, apstrādes periods ilgst līdz brīdim, kad minētās intereses vairs nepastāv (piemēram, civiltiesisko prasību noilguma termiņš), vai līdz brīdim, kad datu subjekts iebilst pret turpmāku šādu apstrādi – situācijās, kad šāds iebildums ir likumīgs saskaņā ar tiesību aktiem;

piemērojamiem tiesību aktiem, apstrādes periodus šim nolūkam nosaka šādi tiesību akti.

Ja nav īpašu juridisku vai līgumā noteiktu prasību, pamattermiņš, kurā tiek glabāti līguma izpildes gaitā sagatavotie dokumenti un citi dokumentārie pierādījumi, ir ne ilgāk kā 6 gadi.

VII DATU SAŅĒMĒJI

Mēs sniedzam personas datus citām pusēm, pamatojoties uz likuma prasībām vai saistībā ar mērķi, kādam tie mums tika sniegti. Vienlaikus mēs paziņojam, ka izmantojam tikai tādu pārbaudītu uzņēmumu pakalpojumus, kuri ir labi pazīstami vietējā tirgū un sniedz datu drošības garantijas. Līgumos, saskaņā ar kuriem mēs uzticam personas datu apstrādi, ir ietverti noteikumi par aizsardzības pasākumiem, ko mēs pieprasām, lai nodrošinātu nosūtīto datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Mēs varam nodot personas datus uzņēmumiem vai citiem uzticamiem sadarbības partneriem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrības vārdā, un struktūrām, ar kurām sadarbojamies. Turklāt dati var tikt nodoti pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, parādu piedziņas, nodokļu, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Personas dati šīm struktūrām un citām trešajām personām tiek paziņoti tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu datu subjektu pieprasītos vai atļautos pakalpojumus, aizsargātu tiesības, īpašumu vai drošību, vai ja Sabiedrībai tas ir jādara saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiesas noteikumiem vai citu iestāžu noteikumiem, vai ja personas datu izpaušana ir citādi nepieciešama, lai pamatotu juridiskus vai kriminālprocesa konstatējumus vai tiesvedību.

Turklāt piekļuve personas datiem tiks piešķirta pilnvarotiem sabiedrības darbiniekiem.

VIII TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Personu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ietver:

a) Tiesības piekļūt savu personas datu saturam;

b) Tiesības uz datu labošanu;

c) Tiesības ierobežot datu apstrādi;

d) Tiesības pieprasīt datu dzēšanu;

e) Tiesības uz datu pārnesamību pie cita datu administratora.

Iepriekš minētās tiesības var izmantot, sazinoties ar mums pa e-pastu gdpr@mwtsolutions.eu.

Fiziskām personām ir noteiktas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, un MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, kā datu administrators ir atbildīga par šo tiesību īstenošanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka katrai fiziskajai personai ir tiesības tā saukto iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja personas datu pamatā ir likumīgs mērķis, fiziskajai personai ir tiesības iebilst, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju. Ja viņš / viņa izmantos šīs tiesības, Sabiedrība pārtrauks apstrādāt jūsu datus šim nolūkam, ja vien nevarēs pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši likumīgie mērķi, kas ir svarīgāki par fiziskās personas interesēm, tiesībām un brīvībām, vai iemesli, lai celtu, apstiprinātu vai aizstāvētu prasības.

Tiesības iebilst var iesniegt uz šādu e-pasta adresi: gdpr@mwtsolutions.eu.

IX KONTAKTPUNKTS

Administrators ir iecēlis uzraudzības iestādi, ar kuru var sazināties pa e-pastu: gdpr@mwtsolutions.eu.

X IZMAIŅAS ŠAJĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ

Mēs esam apņēmušies regulāri pārskatīt šo konfidencialitātes politiku un grozīt to, kad tas būs nepieciešams vai vēlams, jo: jauniem tiesību aktiem, jaunām vadlīnijām no iestādēm, kas atbildīgas par datu aizsardzības procesu pārraudzību, labāko praksi datu aizsardzības jomā.