Informācijas klauzula

Cienījamās dāmas un godātie kungi!

Mēs vēlamies jūs informēt par to, kā apstrādāsim jūsu personas datus, un norādīt, kādam nolūkam tie tiks izmantoti. Noskaidrojot šos jautājumus, mēs vēlamies izpildīt savu pienākumu sniegt informāciju saskaņā ar VDAR. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka:

 1. Jūsu personas datu administrators, t. i., subjekts, kas lemj par to, kā tiks izmantoti jūsu personas dati, ir MWT Solutions Lietuvos filialas, kas atrodas Viļņā, un kas pārvalda datus kopā ar MWT Solutions S.A., kas atrodas Poznaņā, Szyperska ielā 14, 61-754 Poznaņa.

 2. Administrators ir iecēlis uzraudzības iestādi, ar kuru var sazināties pa e-pastu: gdpr@mwtsolutions.eu vai rakstot vēstuli uz Administratora juridiskās adreses adresi.

 3. Jūsu dati var tikt apstrādāti:

  1. lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, izmantojot tīmekļa vietnē norādīto saziņas veidlapu;

  2. ja esat devis savu piekrišanu, lai nosūtītu komerciālu un mārketinga informāciju uz jūsu norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

  3. lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar jums, pamatojoties uz iesniegto pasūtījumu, vai veiktu pasākumus, lai noslēgtu līgumu;

  4. lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu par semināru, mācību kursu un konferenču nodrošināšanu vai veiktu pasākumus to noslēgšanai;

  5. sabiedrība var apstrādāt jūsu datus arī tad, ja esat izteicis vēlmi saņemt no mums biļetenu.

 4. Mēs saglabāsim jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai veiktu uzdevumus, kas izriet no sarakstes satura. Līguma noslēgšanas nolūkā iegūtos datus mēs glabājam tik ilgi, cik nepieciešams līguma izpildei. Ja esat devis piekrišanu komerciālas un mārketinga informācijas sūtīšanai, jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā līdz brīdim, kad atsauksiet šo piekrišanu vai atteiksieties no biļetena saņemšanas.

 5. Piekļuve personas datiem tiks piešķirta mūsu pilnvarotajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, kā arī mūsu izmantotajiem pakalpojumu (piemēram, IT, marketinga u. c. pakalpojumu) sniedzējiem.

 6. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, un, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

 7. Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgo mērķi, jums ir tiesības iebilst, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Ja izmantosiet šīs tiesības, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu datus šim nolūkam, ja vien nevarēsim pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši likumīgie mērķi, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai iemesli, lai celtu, apstiprinātu vai aizstāvētu prasības.

 8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 9. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz iepriekš minēto piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

 10. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai sazinātos un atbildētu uz jūsu pieprasījumu, pieprasījumu vai pieprasījumu, kā arī lai noslēgtu vai izpildītu līgumu un/vai nosūtītu komerciālu un mārketinga informāciju.

 11. Jūsu personas dati tiks profilēti.

 12. Jebkurus jautājumus vai pieprasījumus par datu aizsardzību varat nosūtīt uz šādu e-pasta adresi: gdpr@mwtsolutions.eu.