Teabeklausel

Lugupeetavad!

Soovime teid teavitada, kuidas me hakkame teie isikuandmeid töötlema, ja näidata, milleks neid kasutatakse. Nende küsimuste selgitamisega soovime täita oma isikuandmete üldmäärusest tulenevat teavitamiskohustust. Eespool öeldut silmas pidades soovime teile teada anda, et:

 1. teie isikuandmete vastutav töötleja ehk ettevõte, mis otsustab, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, on Vilniuses asuv MWT Solutions Lietuvos filialas, mis haldab andmeid koos ettevõttega MWT Solutions S.A., mille registrijärgne asukoht on Poznańis aadressil Szyperska 14, 61-754 Poznań.

 2. Vastutav töötleja on määranud järelevalveasutuse, millega saab ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@mwtsolutions.eu või kirja teel vastutava töötleja registrijärgse asukoha aadressil.

 3. Teie andmeid võidakse töödelda:

  1. et vastata teie küsimustele veebilehel oleva kontaktivormi kaudu;

  2. et saata kaubanduslikku ja turundusteavet teie märgitud telefoninumbrile või e-posti aadressile, kui olete andnud selleks oma nõusoleku;

  3. esitatud tellimuse alusel teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vajalike meetmete võtmiseks;

  4. teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, mis käsitleb töötubade, koolituste ja konverentside korraldamist, või sellise lepingu sõlmimiseks vajalike meetmete võtmiseks;

  5. ettevõte võib teie andmeid töödelda ka siis, kui olete avaldanud soovi saada meilt uudiskirja.

 4. Säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik kirjavahetuse sisust tulenevate ülesannete täitmiseks. Säilitame lepingu sõlmimiseks saadud andmeid lepingu täitmiseks vajaliku aja jooksul. Kui olete andnud oma nõusoleku kaubandusliku ja turundusteabe saatmiseks, töödeldakse teie isikuandmeid maksimaalselt seni, kuni te selle nõusoleku tagasi võtate või kuni te loobute uudiskirja saamisest.

 5. Juurdepääs isikuandmetele antakse meie volitatud töötajatele, partneritele ja teenusepakkujatele (nt IT-, turundus- jms teenused), kelle teenuseid me kasutame.

 6. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist ning teie nõusoleku alusel töödeldavate andmete puhul ka õigus andmeid üle kanda.

 7. Kui me töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi korral, on teil õigus esitada vastuväiteid teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel. Kui te kasutate seda õigust, lõpetame teie andmete töötlemise sel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguslikult põhjendatud alused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või nõuete kehtestamise, esitamise või kaitsmise alused.

 8. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

 9. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks eespool nimetatud nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

 10. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik selleks, et võtta teiega ühendust ja vastata teie päringule, taotlusele või nõudmisele, samuti lepingu sõlmimiseks või täitmiseks ja/või kaubandusliku ja turundusteabe saatmiseks.

 11. Teie isikuandmed profileeritakse.

 12. Andmekaitsega seotud mis tahes küsimusi või nõudeid saab esitada e-posti aadressil gdpr@mwtsolutions.eu.